Vi er stolte av å presentere våre flinke og lojale ansatte som alle jobber hardt for at du som leverandør, kunde eller samarbeidspartner skal være fornøyd med våre leveranser.

Roar Aarhaug : Eier og CEO/daglig leder

Roar Aarhaug

Eier og CEO/daglig leder

Roar Aarhaug er grunderen bak Hugaasgruppen og eier og CEO/daglig leder i Hugaas Entreprenør Konsern AS.

roar@hugaas.no
Frank Robert Hanshus : Markedssjef og leder i Hugaas Entreprenør AS

Frank Robert Hanshus

Markedssjef og leder i Hugaas Entreprenør AS

Frank Robert Hanshus er markedssjef og daglig leder i Hugaas Entreprenør AS, selskapet som inngår alle kontrakter med byggherrer.

Frank Robert har ansvaret for all kundekontakt og kontraktsinngåelser, og jobber mer spesifikt med konseptutvikling mot kunde, kontraktsinngåelser, prosjektering og oppfølging av kunder. Generell markedsbearbeiding og markedsføring av selskapet er en del av jobben.

hanshus@hugaas.no
Tom O. Stendal : Head of HMS/QA

Tom O. Stendal

Head of HMS/QA

Tom Stendal har hovedansvaret for HMS og QA i Hugaas Gruppen konsern overordnet, inklusive i Hugaas Entreprenør.  Av viktig QMS-arbeid kan nevnes en total gjennomgang av rutiner og oppbygging av kvalitetssystemer og ISO-sertifisering av noen av virksomhetene i konsernet. HMS og QA arbeidet er kontinuerlig og innbefatter skriftlig utarbeidelser til møter med prosjektledere og kontroller ute på byggeplass.

stendal@hugaas.no
Arnstein Storrø : Driftssjef og innkjøpsansvarlig

Arnstein Storrø

Driftssjef og innkjøpsansvarlig

Arnstein Storrø er ansatt som driftssjef og innkjøpsansvarlig i Hugaas Entreprenør konsern AS. Alt av byggeprosjekter går gjennom Arnstein før de delegeres videre til prosjektledere. Arnstein er et viktig bindeledd mellom Hugaas Entreprenør og våre selskaper i Litauen; ingeniørselskapet Hugaas Engineering og produksjonsselskapet vårt på stål, Hugaas Construction.

arnstein@hugaas.no
Ewa Roguska : Controller/innkjøper

Ewa Roguska

Controller/innkjøper

Ewa Roguska er ansatt som controller/innkjøper i Hugaas Entreprenør Konsern. Hun bistår prosjektledere og driftssjef med alt rundt innkjøp, og sørger for kvalitetssikring av alle bestillinger og leveranser. Ewa kommer fra Polen, og flyttet til Støren høsten 2015. Hun snakker  godt norsk. Hun er utdannet bygningsingeniør, og har tidligere jobbet i Warsawa som assisterende kontraktsansvarlig i et stort entreprenørfirma. Hun har også erfaring som estimator av elektriske installasjoner i Warsawa.

ewa@hugaas.no
Pål Talgø : Senior Prosjektleder

Pål Talgø

Senior Prosjektleder

Pål Talgø jobber som prosjektleder i Hugaas Entreprenør. Han startet som teknisk tegner for lenge siden, men har nå totalansvar for egne prosjekter. Pål var blant annet prosjektleder under byggingen av Mørehallen i Volda, Thonhallen på Flå og Storhall Karmøy (se under referanser).

pal@hugaas.no
Tor Børresen : Senior prosjektleder

Tor Børresen

Senior prosjektleder

Tor Børresen er ansatt som senior prosjektleder og har hovedbase i Bergen /Hordaland. Tor har hovedfag i bygningslære, og har tung erfaring fra entreprenørbransjen, blant annet innen prosjektstyring, kalkulasjon og prosjektledelse.  Han har drevet eget firma i 10 år, og har jobbet både med private og offentlige byggherrer, også gjennom sine jobber i blant annet Selmer/Skanska, Brødrene Lønnheim og Engvik Bygg.  Tidligere prosjekter har vært variert, fra enkel boliger til komplekse bygg og kaianlegg. Tor skal først og fremst lede våre byggeprosjekter i Hordaland.

tor@hugaas.no
Håvard Ødegård Granøien : Kalkulasjonsansvarlig - Senior Prosjektleder

Håvard Ødegård Granøien

Kalkulasjonsansvarlig - Senior Prosjektleder

Håvard Granøien jobber som kalkulasjonsansvarlig og senior prosjektleder i Hugaas Entreprenør. Han er utdannet fra høgskolen i Molde, med en bachelorgrad i petroleumslogistikk. Håvard har det overordnede ansvaret for byggesaker i konsernet, kalkulerer nye prosjekter, i tillegg til å ha rollen som prosjektleder når det trengs.  Han har vært prosjektleder for blant annet VPG Oppdal, Overaae Stjørdal, Holmen Motorservice, Sowe AS, Torgård Vaskeri i Trondheim og Moøya Fellesbygg på Støren.

havard@hugaas.no
May Kristin Hagen : Prosjektkoordinator

May Kristin Hagen

Prosjektkoordinator

May Kristin Hagen er ansatt som prosjektkoordinator i Hugaas Entreprenør Konsern. Hun er utdannet byggingeniør, og har i tillegg teknisk fagskole innenfor kart-og oppmåling, samt tilleggskurs i prosjektledelse. May Kristin har jobbet både i privat og offentlig virksomhet, og har  erfaring blant annet med dokumentasjonshåndtering, teknisk tegning og terrengmodellering, prosjektledelse m.m. May Kristin blir prosjektleders høyre hånd, og vil sammen med prosjektleder sørge for at byggeprosjektene gjennomføres etter planen når det gjelder økonomi, fremdrift og dokumentasjon/FDV.

may.kristin.hagen@hugaas.no
Geir O. Kleveland : Senior Prosjektleder

Geir O. Kleveland

Senior Prosjektleder

Geir O. Kleveland er ansatt som senior prosjektleder i Hugaas Entreprenør. Han kommer fra stillingen som avdelingsleder i Hörmann Norge AS, og har drevet med salg og prosjektering av Hörmann´s produkter. Han har også bakgrunn fra elektronikkfaget, og har jobbet i HENT, blant annet med kvalitetssikring og HMS. Geir har vært prosjektleder blant annet på bygging av Valdres Storhall, turnhallen i Vågar idrettspark i Lofoten og Frøya Storhall.

geir.kleveland@hugaas.no
Olav Arve Høyem : Senior Prosjektleder

Olav Arve Høyem

Senior Prosjektleder

Olav Arve Høyem er ansatt som senior prosjektleder. Han er utdannet ingeniør innenfor bygg og anlegg. Olav Arve har lang erfaring innen prosjektledelse, salg og innkjøp, og har blant annet jobbet hos Servi AS, Delprodukt AS, Ruukki Metals og Lade Metall. Hele denne tiden har stål og stålproduksjon vært en rød tråd i hans arbeidsdag.

olav@hugaas.no
Anders Nymo : Byggeleder og prosjektleder sport

Anders Nymo

Byggeleder og prosjektleder sport

Anders Nymo er ansatt som byggeleder i Hugaas Entreprenør Konsern AS, med tilleggsansvar som prosjektleder sport. Som byggeleder har Anders ansvar for all ledelse og fremdrift på byggeplass. I tillegg har han ansvar for innsalg og leveranse av tribuner,  kunstgress/gulvdekke og alt av sportsutstyr som trengs inne i sportshallene vi bygger.

 

anders.nymo@hugaas.no
Siri Garli : Administrasjonssekretær

Siri Garli

Administrasjonssekretær

Siri Garli jobber som administrasjonssekretær i Hugaas Entreprenør. Hun tar seg av alt det praktiske rundt byggeprosjekter som f.eks. byggesøknader, nabovarsel, kontakt med kommune osv. Økonomi, post og inngående telefoner går gjennom Siri.

siri@hugaas.no
Inge Høiseth : Logistikkansvarlig /ansvarlig ettermarked

Inge Høiseth

Logistikkansvarlig /ansvarlig ettermarked

Inge Høiseth  jobber som logistikkansvarlig og ansvarlig for ettermarked i Hugaas Entreprenør. Mange detaljer skal på plass i forbindelse med byggeprosjekter, og Inge bidrar til å få optimal flyt mellom alle leddene som er involvert. Inge har ansvar for all innenlands logistikk, samt holder oversikt over maskiner og utstyr vi bruker. I tillegg har Inge fra våren 2016 ansvar for oppfølging av kunder etter overlevering av bygg, inngåelse av serviceavtaler og oppfølging av disse.

inge@hugaas.no
Bjørnar Moen : Prosjektleder/Project manager

Bjørnar Moen

Prosjektleder/Project manager

Bjørnar Moen er ansatt som prosjektleder i Hugaas Entreprenør Konsern AS fra 1. februar 2017. Han kommer fra stillingen som byggeleder hos oss. Bjørnar har tidligere arbeidet som servicetekniker i Comfort Teknikk AS. Han har også lang verdifull erfaring som formann/arbeidsleder i olje-og gassnæringen. Hovedansvarsområdet hans i Hugaas Entreprenør er å ha overordnet ansvar for egne byggeprosjekter.

bjornar@hugaas.no
Nerijus Zelionka : Byggeleder med logistikkansvar

Nerijus Zelionka

Byggeleder med logistikkansvar

Nerijus Zelionka er ansatt som byggeleder med logistikkansvar i Hugaas Entreprenør. Han er utdannet innenfor transport- og logistikkfaget, og kommer nå fra en stilling som befrakter i DSV Road i Trondheim. Han har også lang erfaring fra byggebransjen. Nerijus er fra Litauen, men har bodd nesten 12 år i Norge. Han snakker både norsk, lituaisk, polsk, engelsk og russisk. Nerijus har fokus på internasjonal transport og vareflyt.

 

nerijus@hugaas.no
Erik Hokstad : Byggeleder

Erik Hokstad

Byggeleder

Erik Hokstad jobber som byggeleder i Hugaas Entreprenør. Han har lang erfaring fra ledelse av både fremdrift og ansatte på byggeplass. Prosjektet han kan være mest stolt av å ha ledet på byggeplass må være ABRAHALLEN til RBK som ble ferdigstilt i topp kvalitet på rekordtid høsten 2013. I 2016 har Erik hatt byggelederansvaret på Frøya Storhall.

erik@hugaas.no
Marius Rønning Svorkås : Byggeleder

Marius Rønning Svorkås

Byggeleder

Marius Svorkås kommer fra stilling som sveisekoordinator i Reinertsen.
Han er opprinnelig utdannet sveiser og industrimekaniker, og har sveiseteknikk fra ORME fagskole (nå Christian Thams fagskole).  Marius har erfaring både som daglig leder (i egen bedrift), teknisk leder, HMS/KS ansvarlig, formann og bas i forskjellige bedrifter, både i olje/gass og bygg og anlegg. I Hugaas Entreprenør har Marius i stillingen som byggeleder ansvaret for all fremdrift og ledelse av ansatte på byggeplass på våre byggeprosjekter rundt om i landet.

marius@hugaas.no
Viktor Pocej : Formann

Viktor Pocej

Formann

Viktor Pocej er ansatt som formann byggeplass i Hugaas Entreprenør konsern. Hans jobb er å lede team på byggeplass, og sørge for at arbeidet til enhver tid går etter planen og gjøres med god kvalitet. Viktor er utdannet sivilingeniør fra Litauen, og har lang erfaring fra byggebransjen i Norge som bl.annet formann,  nå sist som tømrer hos Kaba Eiendom.

viktor@hugaas.no
Nerijus Arciamas : Formann byggeplass

Nerijus Arciamas

Formann byggeplass

Nerijus Arciamas er ansatt som formann byggeplass i Hugaas Entreprenør. Hans hovedansvar blir å lede arbeidet på byggeplass og sørge for fremdrift etter plan og budsjett. Nerijus har lang erfaring som formann og byggeleder, blant annet har han vært byggeleder på store prosjekter for bl.a. Hent og Veidekke, gjennom jobben sin i Nor Construction. Han har også lang erfaring fra byggeprosjekter i blant annet Canada og England. Nerijus er utdannet innenfor construction engineering.

nerijus.arciamas@hugaas.no
Krzysztof Krawiec : Formann

Krzysztof Krawiec

Formann

Krzysztof Krawiec jobber som formann i Hugaas Entreprenør.  Krzysztof har tidligere vært formann på blant annet prosjektene Sowe AS, Orklalaft og Statnett Melhus.Høsten 2014 var han i full jobb på Torgård Vaskeri som arbeidsformann for sitt team. Han har vært formann på mange av idrettshallene vi har bygget de siste årene.

bygg@hugaas.no
Bogdan Jakubowski : Formann

Bogdan Jakubowski

Formann

Bogdan Jakubowski jobber som formann i Hugaas Entreprenør.  Bogdan har tidligere vært formann på blant annet prosjektene Holmen Motorservice og Flå flerbrukshall. Høsten 2014 var han i full jobb på Torgård Vaskeri som arbeidsformann for sitt team. Bogdan har vært formann på mange av idrettshallene vi har bygget de siste årene.

bygg@hugaas.no
Wiktor Karlinski : Formann

Wiktor Karlinski

Formann

Wiktor Karlinski ble ansatt som formann i Hugaas Entreprenør Konsern 1.februar 2017. Han har tidligere vært innleid som formann via bemanningsselskap, og har arbeidet blant annet på den nye brannstasjonen vi bygger for Gauldal Brann & Redning på Støren. Vi er glade for å ha Wiktor med på laget vårt.

wiktor@hugaas.no