Vil du være med og bygge for idretten i Norge?

Vi står foran et eventyr og ønsker deg med på laget!

 

Hugaas Entreprenør AS skal levere mest spilleflate pr investerte krone i markedet for idrettsbygg. Vi tilstreber alltid kort byggetid og enkle prosesser overfor byggherre, uansett type bygg. Dette er en krevende men etter vår mening fremtidsrettet filosofi som krever mye av oss alle. Vi er derfor helt avhengige av at alle ledd i konsernet kjenner sitt ansvar og drar lasset sammen.

 

Det skjer store ting på sportshallfronten i Norge de nærmeste årene. Hugaasgruppen er en meget sentral aktør i dette markedet, og med en ordrereserve på over 500 millioner trenger vi å styrke laget på flere områder. I denne omgang søker vi etter

 

PROSJEKTLEDERE OG BYGGELEDERE

 

Hovedansvar og oppgaver prosjektleder

 • ansvaret for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av byggeprosjekter i Hugaas Entreprenør.
 • Overordnet ansvar for økonomi, fremdrift og resultat på egne prosjekter,
 • Ansvar for ledelse av ressursene tilknyttet disse prosjektene.

 

Kompetanse og erfaring prosjektleder

 • Ingeniørutdannelse, gjerne med fordypning innen prosjektledelse
 • Minimum 3 års relevant erfaring. Lang erfaring kan kompensere for formell ingeniørutdannelse
 • Erfaring med prosjektledelse, og komfortabel med krevende oppgaver
 • Kompetanse på kalkulasjon er en fordel, men ikke et krav
 • God kjennskap til MS Office og behersker bruk av prosjektstyringssystemer
 • Erfaring fra anleggs- eller bygge-bransjen (montasje av stålbygg) er et krav og en nødvendighet i en slik stilling. Vi ser for oss at du har jobbet med totalentrepriser
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.


Hovedansvar og oppgaver byggleder

 • Ha ansvaret for å lede gjennomføringen av byggeprosjekter og sikre god fremdrift av prosjektet
 • Være prosjektleders forlengende arm
 • Lede byggeteam på byggeplass på store og små byggeprosjekter
 • Ha administrativ, teknisk og fremdriftsmessig oppfølging og kontroll av underentreprenører i byggeprosjekter
 • Kjenne til og ta aksjon på muligheter og trusler i prosjektet
 • Overvåke og veilede på en slik måte at arbeidet utføres på best mulig måte

 

Kompetanse og erfaring byggleder

 • Utdanning innen byggfag og/eller tekniske, mekaniske fag er en fordel men ikke et krav
 • Solid erfaring og personlige egenskaper vil kunne erstatte krav til formell utdanning
 • Erfaring fra styring og ledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter er en stor fordel
 • Vi verdsetter god bransje- og fagkunnskap
 • Du må beherske både skriftlig og muntlig engelsk fordi vi har en del utenlandske arbeidere på byggeplass

 

Gjelder begge stillinger:

Personlige egenskaper

 • Du er proaktiv og serviceinnstilt, og du må tåle høyt arbeidspress i perioder
 • Vi ser for oss at du er løsningsorientert, og har god teknisk forståelse og byggforståelse.
 • Du jobber selvstendig, tar ansvar og klarer å planlegge frem i tid samtidig som du er fleksibel nok til å takle raske endringer.
 • Du må være ”på” og i forkant for å ha kontroll og oversikt.
 • Vi vektlegger gode kommunikasjonsegenskaper.

Vi søker deg som kjenner deg igjen i og vil forfekte Hugaas-konsernet sine verdier: Fremoverlent – uredd – forenklende – kontrollert.

Rapporterer til:

Prosjektleder rapporterer til daglig leder i Hugaasgruppen mens byggleder i det daglige rapporterer til prosjektleder for byggeprosjektet og til driftssjef i Hugaas Entreprenør. Personalansvaret ligger hos daglig leder i Hugaas Entreprenør Konsern.

Lønn og arbeidsbetingelser:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt konsern
 • Et godt arbeidsmiljø med entusiastiske og arbeidsomme kollegaer
 • Gode muligheter for å påvirke egen arbeidssituasjon
 • Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring
 • Fri telefon
 • Bilordning etter avtale

 

Som ansatt i Hugaasgruppen får du anledning til å jobbe med faglige utfordringer i nær tilknytning til det enkelte prosjekt. Vi ønsker å tilknytte oss medarbeidere med solid yrkesfaglig bakgrunn både gjennom utdannelse og erfaring. Vi legger meget stor vekt på å ha et godt samarbeid både internt, med våre kunder og med våre leverandører. Du må derfor være serviceorientert og flink til å kommunisere. Videre legger vi vekt på at du kan arbeide strukturert, både selvstendig og i team, og at du er fremoverlent og løsningsorientert. Vi har korte beslutningslinjer og lite byråkrati.

Du må påregne en del reising, da vi opererer i hele landet. I denne omgang søker vi primært etter medarbeidere i Trøndelag, Bergen og Tromsø.

Hovedsetet og basen din vil være ute på ulike byggeplasser. Dette betyr at arbeidstiden også vil være fleksibel, med mulighet for avspasering i rolige perioder. Her finner vi løsninger som passer begge parter.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til
driftssjef i Hugaas Entreprenør Konsern AS, Arnstein Storrø, på mail: arnstein@hugaas.no eller mobil 992 02 261, eller til 4You AS, v/Jon Erik Drugli, mail: jon@4you.as, tlf.: 98 22 73 41.

 

Søknadsfrist: 12.2.2018

Søknaden merkes med «Søknad + stillingstittel» og sendes til jon@4you.as sammen med CV. Du trenger ikke sende attester og vitnemål, men må kunne legge dem frem på forespørsel.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.