Vil du være med og bygge for idretten i Norge?

Vi står foran et eventyr og ønsker deg med på laget!

 Hugaas Entreprenør er en nasjonal totalentreprenør på bygg for næring, industri og idrett.

Spesialfeltet til HUGAAS ENTREPRENØR er stålbygg til næring, sport og fritid. Vi har spesialisert oss på alle typer sportshaller.

HUGAAS ENTREPRENØR er en del av HUGAASGRUPPEN som har sitt hovedkontor på Støren i Midtre Gauldal. Egen stålfabrikk, ingeniørselskap og innkjøpsavdeling i Litauen gir oss stor konkurransekraft, samt muligheter internasjonalt.

Hugaas Entreprenør AS skal levere mest spilleflate pr investerte krone i markedet for idrettsbygg. Vi tilstreber alltid kort byggetid og enkle prosesser overfor byggherre, uansett type bygg. Dette er en krevende men etter vår mening fremtidsrettet filosofi som krever mye av oss alle. Vi er derfor helt avhengige av at alle ledd i konsernet kjenner sitt ansvar og drar lasset sammen.

Det skjer store ting på sportshallfronten i Norge de nærmeste årene. Hugaasgruppen er en meget sentral aktør i dette markedet, og med en ordrereserve på over 500 millioner trenger vi å styrke laget på flere områder. I denne omgang søker vi etter

  • Prosjektledere
  • Byggeledere
  • Elektrikerbaser, elektroingiør/installatør (evd. Front Energi)
  • Fagressurs ventilasjon/klimatekniker/ingeniør (evd. Front Energi)
  • Rørleggerbaser (Avd. Front Energi)
  • Lærlinger elektrikerfaget og lærlinger rørleggerfaget (avd. Front Energi)