Vil du være med og bygge for idretten i Norge?

Vi står foran et eventyr og ønsker deg med på laget!

 Det skjer store ting på sportshallfronten blant annet i Bergen, Tromsø og i Midt-Norge i de nærmeste årene. Med en ordrereserve på over 500 millioner trenger vi å styrke laget.

Vi trenger prosjektledere, byggeledere, formenn og fagansvarlig tak. I vårt selskap Front Energi AS trenger vi prosjektleder elektro og fagansvarlig ventilasjon.