Kufjøs sokndal-043_webkyr inne i fjøset

Vi bygger alle typer storfefjøs, for melkeproduksjon eller kjøttproduksjon.

Vi spesialiserer oss nå på å bygge kaldfjøs med 3 vegger og 1 åpen vegg. Åpent, uisolert storfeanlegg er et svært kostnadseffektivt alternativ i områder med tilgang på halm. Fjøsene er i utgangspunktet basert på at dyrene går på halm-talle, men kan også innredes med liggebåser. 1 vegg er åpen hele tida. Naturlig ventilasjon. God dyrevelferd. Svært egnet for ammeku, med fleksible kalvearealer. Fjøset lar seg lett tilpasse kostnadseffektiv sauedrift.

Fullisolert liggebås-fjøs er alternativet i den andre enden av skalaen, dvs «hi-tech-modellen» som og vil bli det dyreste alternativet. Dette fjøset er en full-skala versjon med alle muligheter for seksjonering og foring. Her må man imidlertid ha egne arealer for kalving. Dette er et bedre alternativ i veldig kalde strøk uten tilgang på halm.

Et tredje alternativ er et tett, men usiolsert fjøs. Vi skreddersyr etter ditt ønske og behov.

Innredninger til storfefjøs:
Vår levererandør av innredninger er Beerepootagri i Nederland.
Vi leverer alle typer fangfronter, bingeskiller, gjødselskraper, drikkekar, gummimatter, kubørster, kalvebinger og belysning. Se innredningsmulighetene på www.beerepootagri.com , så ordner vi resten når du tar kontakt.

Går du med byggeplaner og ønsker gode råd om bygging av storfefjøs, kontakt Frank Robert Hanshus i Hugaas Entreprenør (tidligere Farmprodukter AS) på telefon 992 02 200.