oppdrettshus fjørfe oppal

hønsehus-konsumegg_hans_bjørge_langvegg syd

Hugaas Entreprenør AS (tidligere Farmprodukter AS) er markedsleder i Norge på bruks- og produksjonsklare fjørfehus. Vi leverer kyllinghus, rugeegghus, oppdrettshus, kalkunhus og konsumegghus over hele landet.

Produksjonsklare fjørfehus leveres med anlegg for varme og ventilasjon, elektrisk og brannsikring.

Når det gjelder innredning, har vår samarbeidspartner Fjørfespesialisten AS konsepter for alle typer fjørfeproduksjoner. For kalkun og kylling har de innredninger for foreldredyr og slaktekylling, for høner har de innredede bur, frittgående aviar, verpereder for gulvanlegg (rugeegg). For oppdrett har Fjørfespesialisten innredning for rugeegghøner, livkyllinger og kalkun.

Fjørfespesialisten AS mottar gjerne henvendelser fra deg som allerede er produsent i verdikjeden, og som har  utfordringer knyttet til produksjonen.  De kan bistå med optimalisering for bedre lønnsomhet. Fjørfespesialisten AS treffer du på telefon 992 02 290.

Gjelder det bygging eller påbygging av fjørfehus, kontakter du oss i Hugaas Entreprenenør på telefon 992 02 200.